1. Administratorem moich danych osobowych jest Agencja Aktywizacji Handlu, Produkcji i Usług „Akord” M. Zając W. Zając sp. j. z siedzibą w Koprkach, ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233969, NIP: 5241012622, REGON: 010895012.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów podane przez nich w nich w formularzu podczas rejestracji konta w serwisie lub w formularzu podczas zamawiania produktów bez zakładania konta w serwisie.

 3. Moje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;

  2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

 4. moje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail mogą być udostępnione podmiotowi, który przetwarza te dane w imieniu Administratora i realizuje na moją rzecz usługę dostawy zakupionego przeze mnie Produktu;

 5. przysługują mi następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 1. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@acord.net.pl lub pisemnie na adres A.A.H.PiU Akord sp.j., ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki;

 2. podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz następnie do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i dostawy produktu zawartych z Administratorem.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć