Regulamin - Fabryka Mebli AKORD
Zakupy mebli w sklepie meblowym AKORD - Regulamin


Finalizacja zamówienia

Przy dokonywaniu zakupu prosimy Ciebie, Drogi Kliencie o następujące dane w celu potwierdzenia swojego zamówienia

■Informacji o rodzaju zakupionego towaru (tylko wtedy gdy w opisie towaru istnieje możliwość wybory koloru)

■Rodzaju wybranej płatności

■Adresu dostawy

■Danych do faktury (tylko wtedy, gdy życzysz Sobie od nas wystawienia faktur).
Każda osoba fizyczna otrzymuje od nas standardowo paragon.

Płatność

Istnieją trzy możliwości dokonania płatności za zamówiony towar:

2.1) Za pobraniem - gdy kwota zamówienia nie przekracza 5000 PLN

2.2) Gotówką - przy wybraniu odbioru osobistego

(Adres naszej firmy znajdziesz w paragrafie 5 „Dane Firmy”)

2.3) Przelewem - do ceny zamówionego towaru należy doliczyć koszty przesyłki i całą sumę przelać na konto:
Alior Bank S.A.
Nr konta: 88249000050000453097318501

2.4) Płatność PayU - koszty przesyłki zostaną dodane do ceny towaru automatycznie.
A.A.H.P i U "Akord" Sp. J
ul. Jaśminowa 19
05-850, Ożarów Mazowiecki

UWAGA!!!


W polu "Tytuł przelewu" wpisz swój numer zamówienia, jest on generowany zaraz po zakupie towaru.

Czekamy na Twoją wpłatę 14 dni. Po tym okresie transakcja jest anulowana.

Cena w sklepie internetowym www.sklep.akord.net.pl są cenami brutto.

Koszty dostawy mebli | Odbiór osobisty

3.1) Towary

W zależności od wielkości i wagi towaru. Informacje na temat kosztu dostawy znajdują się w podsumowaniu koszyka.


3.2) Odbiór osobisty - możliwy w naszej siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się
(Adres naszej firmy znajdziesz w paragrafie 5 „Dane Firmy”).


Zamówienia powyżej 5000 PLN - Przesyłka Gratis (tylko na terenie Polski)


Uwaga ! Przy sprzedaży hurtowej proponujemy dodatkowy rabat


Aby zagwarantować szybką i bezpieczną dostawę wszystkie nasze przesyłki realizowane są przez firmę kurierską DPD / Pekaes

Dostępność towaru i czas realizacji zamówienia

Produkty oferowane na sklepie internetowym www.sklep.akord.net.pl są dostępne w naszym magazynie. Zamówienia realizujemy w ciągu max. 5 dni roboczych. Przy płatności przelewem, zamówiony towar wysyłamy po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. Przy płatności za pobraniem - po przetworzeniu zamówienia w systemie.

Gwarancja i Reklamacje

Wszystkie oferowane przez nas produkty są objęte gwarancją producenta. W przypadku, gdy towar jest wadliwy należy skontaktować się z nami w celu ustalenia procedury reklamacyjnej. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie zdjęcia reklamowanego towaru bądź elementu na adres mailowy sklep@akord.net.pl. Do maila musi być dołączony protokół reklamacyjny oraz paragon lub faktura VAT. Paczek z reklamacjami wysyłanych za pobraniem nie odbieramy, ponieważ nie mamy wówczas możliwości sprawdzenia towaru, a tym samym oceny podstawy reklamacji w przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i przesłany na koszt sprzedawcy.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
1.1.1. pisemnie na adres: Koprki K/Ożarów Mazowiecki, ul. Jaśminowa 19  05-850
1.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@akord.net.pl
1.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny na stronie  Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
1.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
1.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
1.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Koprki ul. Jaśminowa 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
1.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
1.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
1.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
1.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.

Potwierdzenie zamówienia

W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).


Dane Firmy

A.A.H.P i U "Akord" Sp. J
05-850 Koprki
ul. Jaśminowa 19
NIP: 524-10-12-622


Tel: 022 721 05 97
Tel: 502 356 420
Fax: 022 721 05 98
Email: sklep@akord.net.pl


Miejsca i godziny odbioru osobistego towaru:


ul. Jaśminowa 19
Koprki 05-850,
tel. 022 721 05 97
Godziny otwarcia:
Pn. - Pią. 8:00 - 16:30
Sob. 10:00 – 14:00

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.